Tư duy lớn thì hành động của bạn cũng trở thành vĩ đại

Trong nhà Phật thường hay nói về ý. Ý làm chủ và ý tạo tác. Bạn chỉ cần hiểu điều này thôi thì bạn đã định được hướng đi cho cuộc đời mình, và bạn cũng chính là người quyết định số phận của bản thân.

Ý ở đây chính là những ý niệm, suy nghĩ, tư duy hàng ngày của bạn. Nếu bạn suy nghĩ tư duy tích cực thì hành động lời nói của bạn tích cực và kết quả đem đen cho bạn trong cuộc sống này là những điều tốt lành.

Con ngược lại nếu bạn suy nghĩ, tư duy tiêu cực thì hành động của bạn sẽ tiêu cực và lời nói của bạn cũng sẽ tiêu cực, và kết quả đem đến cho cuộc đời bạn trong cuộc sống này là những điều không tốt lành.

Chính tư duy và suy nghĩ của bạn quyết định thái độ và hành vi của bạn trong đời sống, và thái độ hành vi của bạn sẽ định hình các mối quan hệ, môi trường sống và những kết quả buồn vui, thành công thất bại trong cuộc sống của bạn.

Ví dụ như bạn nghĩ rằng bạn luôn xứng đáng với tất cả những gì bạn mong muốn thì thái độ và hành vi của bạn trước mọi mục tiêu sẽ đầy tự tin, tích cực và lạc quan.

Vì bạn có thái độ và hành vi như thế nên hành động của bạn cho điều bạn mong muốn cũng tương ưng và kết quả là bạn sẽ đạt được thật sự những gì bạn mong muốn. Vì thái độ và hành vi tích cực lạc quan ấy hình thành cách sống của bạn, hình thành chính con người của bạn.

Tư duy lớn thì hành động của bạn cũng sẽ trở thành vĩ đại, tư duy nhỏ thì hành động của bạn của trở nên nhỏ nhặt. Bạn hãy quyết định tư duy của bạn theo cách mà bạn luôn thấy mình xứng đáng bạn nhé.(Pháp Nhật)