Câu nói giúp chúng ta kiểm soát hưng phấn khi vui và vực dậy tinh thần lúc buồn?

Thăng trầm là điều hiển nhiên trong cuộc sống và điều tốt nhất bạn có thể làm là hãy chấp nhận chúng.