Giá trị của một con người

Nhà toán học Ba Tư Al Khawarizmi khi được hỏi về giá trị của con người, ông đã trả lời:

Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá trị của bạn là 1.

Nếu thông minh, thêm một số 0 và giá trị của bạn sẽ là 10.

Nếu giàu có, thêm một số 0 và giá trị của bạn sẽ là 100.

Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, thêm một số 0 và giá trị tổng sẽ là 1000.

Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với đạo đức, bạn sẽ mất tất cả giá trị và giá trị của bạn chỉ là số 0.
 
Vì sao con người càng ngày càng trở nên phức tạp?
 
- Nhìn thấy một con sóng rất cao lớn ở bên cạnh mình, con sóng nhỏ tỏ ra bực tức và ghen tỵ:

- Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao, còn ta sao lại yếu đuối thế này!

Con sóng lớn cười đáp :

- Đó là vì bạn không nhận ra gốc gác của mình nên mới buồn bực thế.

- Tôi không là sóng thế là gì ?

- Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong sinh mệnh của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra bản nguyên của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa.

Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:

- À, bây giờ thì tôi hiểu. Không cần thiết phải so sánh hay phân biệt giữa bạn và tôi… bởi vì thật ra, về bản thể chúng ta vốn không khác!
 
(Mai An biên tập)