Hiểu về bản chất của tâm

Tìm kiếm niềm vui, niềm vui sẽ tới.
Bới móc sầu khổ, sầu khổ sẽ về.
Thành ngữ Tây tạng

Rất khó để mô tả tự tính tâm hay bản chất của tâm bởi nó siêu việt mọi ngôn từ, nhãn mác, siêu việt mọi phạm trù so sánh phán xét. Tự tính tâm như một kho báu nằm ngay dưới chân giường mà nhiều người không hề hay biết. Nhưng nếu biết bóc tách từng lớp vỏ và soi rọi chân tướng của bản ngã từ nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ trưởng dưỡng được hiểu biết về chân tâm ẩn tàng dưới những vỏ bọc ấy - đó không chỉ là tâm an lạc, mà còn đầy từ bi trí tuệ, có khả năng dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Tự tính tâm bạn là lòng từ bi, khi bạn biết cho đi vô điều kiện, khi bạn cảm thấy trong lòng ngập tràn sức sống và niềm cảm hứng. Tự tính tâm luôn đầy ắp tình yêu thương. Đó là sự an nhiên, tự tại phía dưới những ồn ào của bản ngã.

Đức Phật dạy rằng: “Đường đi vốn sẵn nơi tâm mình”. Vì thế, nếu muốn tâm bình an, bạn cần biết cách lắng nghe trái tim hay tiếng nói của tự tính tâm. Ngay lúc này đây, đặc biệt khi tâm vọng động bất an,  tự tính tâm của bạn chỉ lặng lẽ không lên tiếng hoặc thì thầm rất khẽ. Nhưng sẽ có những lúc bạn nhận ra tự tính tâm đang ở đó, chỉ đường dẫn lối cho bạn. Đó chính là lúc bạn kiên nhẫn, biết nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ và quan điểm khác nhau, khi bạn cảm thấy cuộc sống đang rộng mở và tràn đầy tiềm năng.

(Theo ‘Tâm an lạc’ – Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa)