Làm mới vườn tâm

Một người nếu chưa biết bơi, dù thay đổi bao nhiêu bể hồ, cũng không thể bơi được; kẻ không biết cách xây dựng gia đình, có đổi qua bao nhiêu bạn đời, vẫn cảm thấy không ổn.

“Tôi” là ngọn nguồn mọi thứ. Nếu chưa hài lòng bản thân, hãy thay đổi chính mình; có bất mãn với cuộc sống hiện tại, hãy thay đổi chính mình; thấy khó chịu với những người bên cạnh, hãy thay đổi chính mình!

Quy tắc của sự thay đổi: Mỗi ngày một chút, một năm ắt có nhiều tiến bộ, vài năm hẳn có sự khác biệt. Không ai trong chốc lát bỗng trở nên hoàn mỹ, cũng chưa từng có người xuất chúng nào thành danh từ một phút bốc đồng. Mọi thành công chắc chắn đều có một điểm chung: Luôn kiên trì đổi mới!