Làm sao vượt lên trên mọi chi phối của hoàn cảnh để tâm an?

Trong tất cả chúng ta tuy rằng không ai có thể thay đổi được hoàn cảnh đã xảy ra nhưng ai cũng có thể thay đổi được phản ứng của chúng ta trước hoàn cảnh.

Hoàn cảnh xung quanh chúng ta luôn diễn ra như nó đang là mà không phải diễn ra như những gì ta muốn.

Vì ta muốn hoàn cảnh xung quanh diễn ra như ta muốn nên ta mới có khổ đau. Ta khổ đau chỉ vì không đạt được những gì ta mong mỏi. Và phần đông trong chúng ta luôn bị rơi vào trường hợp này. Chúng ta luôn bị hoàn cảnh chi phối.

Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt lên trên mọi chi phối của hoàn cảnh để luôn giữ tâm được bình an?

Cách duy nhất là trở về làm chủ tâm, thay đổi tâm chứ không thay đổi hoàn cảnh.

Ta cần phải chấp nhận hoàn cảnh đang diễn ra 100% như nó đang là. Nếu điều đó là bất như ý ta thì ta quan sát xem điều gì đang phát khởi trong tâm. Cảm xúc gì đang phát khởi trong tâm.

Rồi sau đó ta tự hỏi chính mình rằng ta học được bài học gì từ điều này, từ điều đang xảy ra này?

Bài học này lần đầu xảy ra cho ta hay là nó đã lập đi lập lại nhiều lần rồi. Nếu nó cứ lập đi lập lại nghĩa là ta chưa nhận ra được bài học thật sự bên trong chính mình và ta chưa vượt qua được bài thi của trường đời.

Trong tất cả chúng ta tuy rằng không ai có thể thay đổi được hoàn cảnh đã xảy ra nhưng ai cũng có thể thay đổi được phản ứng của chúng ta trước hoàn cảnh.

Chính năng lực thay đổi thái độ và phản ứng của ta trước hoàn cảnh sẽ cho ta cơ hội lớn để thay đổi tình trạng hiện thời và thay đổi cuộc đời của mình.

Muốn làm được điều này thì điều đầu tiên ta phải nhận lãnh trách nhiệm. Đừng đổ lỗi chuyện này xảy ra là do người này, người kia... là vì điều này, điều nọ...
Ta phải khẳng định chuyện này xảy ra là do chính ta. Ta cần phải nhận lãnh trách nhiệm tuyệt đối.

Nếu ta có thể làm được điều này thì tình trạng sẽ sớm được thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuệ giác và bình an.

Sự thay đổi, vận mệnh của mỗi bạn đang ở trong tay bạn vậy lúc này bạn có sẵn sàng nhận tất cả trách nhiệm về mình chưa hay vẫn còn đổ lỗi cho người khác...Điều này là sự lựa chọn của bạn.
Ta học được điều gì
Từ những việc xảy ra
Để giúp ta tiến hoá
Khi kiếp người chóng qua
Không thay đổi được cảnh
Nhưng thay đổi được tâm
Tâm chuyển cảnh sẽ chuyển
Giáo lý này Uyên thâm
​​​​​​​

(Pháp Nhật)