Tức giận ở đâu ra

Một nhà sư quyết định thiền một mình. Rời khỏi tu viện của mình, anh ta đi thuyền và đi đến giữa hồ, nhắm mắt và bắt đầu thiền định. 
 
Sau vài giờ im lặng không lo lắng, 
 
anh ta đột nhiên cảm thấy đòn của một chiếc thuyền khác đập vào thuyền của mình. Với đôi mắt nhắm nghiền, anh ta cảm thấy cơn giận của mình đang dâng lên và khi mở mắt ra, anh ta sẵn sàng quát mắng người chèo thuyền đã dám làm phiền việc thiền định của mình. 
 
Nhưng khi anh ấy mở mắt, thấy đó là một chiếc thuyền rỗng, không dây buộc, đang trôi giữa hồ ... 
 
Vào thời điểm đó, nhà sư khéo tự thấy rõ và biết  rằng sự tức giận đang ở trong mình; nó đơn giản chỉ cần va trúng một đối tượng bên ngoài để kích động nó. 
 
Sau đó, hễ gặp ai chọc tức, khiêu khích mình, anh ta lại nhớ; người còn lại chỉ là con thuyền trống không. 
 
Sự tức giận ở trong tôi. 
 
Thích Nhất Hạnh