Vàng hay bùn?

Một vị cao tăng hỏi: Một hạt vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?
 
Người cầu đạo đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!”

Vị cao tăng mỉm cười, nói tiếp: “Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?”

Trên thế gian này, tất cả chỉ là tương đối, không có cái gì là xấu, tốt tuyệt đối. Những thứ phù hợp với bạn sẽ là tốt nhất với bạn. Mặt khác, những gì bạn cho là tốt nhất với bạn vào lúc này chưa chắc đã tốt cho bạn trong tương lai. Hãy nhìn cuộc đời bằng nhãn quan rộng mở và phá bỏ mọi định kiến.

(St)