Bình thản trước sinh tử

Đi din vi sinh t trên máy bay

Bhante Henepola Gunaratana là một vị cao tăng của Phật giáo Sri Lanka, ngài đã trải qua những phút giây sinh tử trên máy bay lâm nạn. Dưới đây là những lời chia sẻ của ngài cho thính chúng tại tu viện Cittaviveka (Anh quốc).

Khi nhn được tin m già sp lâm chung, tôi lin bay v Sri Lanka. T M v quê nhà, tôi phi chuyn máy bay Hawaii. Khi máy bay ct cánh được khong mt gi, tôi nhìn ra ca s và thy ngn la bc cháy t đng cơ. Sau đó, viên phi công thông báo cho hành khách biết đng cơ máy bay b cháy và phi quay tr li Hawaii, đng thi cũng yêu cu tiếp viên hướng dn cho hành khách cách thoát khi máy bay nếu chuyến bay kp h cánh.

Sau khi nhn được thông báo, hành khách trên máy bay dường như b t thn bao vây. Người thì cu nguyn; nhng đôi tình nhân thì bám cht ly nhau, hôn nhau; người thì khóc lóc thm thiết, đy căng thng và s hãi. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như đây là lúc phi chết thì s phi chết thôi cho dù có s hay không, nhưng phi đ cho tâm mình tht thanh tnh.

Đ
u tiên tôi quán tưởng chết là gì, cái chết không th nào tránh khi, và đây là thi đim thích hp đ mình chết vì mình cũng đã làm được nhiu vic thin nên không có gì phi hi tiếc. Sau đó li nghĩ, nếu máy bay rơi nhanh xung bin t đ cao gn 4.000 b (khong 1.200 mét) thì trước khi máy bay chm mt đi dương, mi người cũng đã ngt đi hết ri.

Tôi t
nh, phi gi cho tâm mình tht thanh tnh trước khi rơi vào trng thái mt ý thc. Đây là lúc phi gi chánh nim đ nhn rõ sinh t là điu không ai tránh được. Có l tôi s đt đến s giác ng v s tht ca vô thường. Tôi không đ cho ni s hãi tràn ngp trong tâm. Dù cho có tham sng đến mc nào đi chăng na thì tôi cũng phi buông x ngay bây gi. Tôi cũng c ngăn không cho nhng nim bt thin khi lên khi đi din vi cái chết.

Quá đ
i ngc nhiên vì lúc đó tôi không còn cm giác s hãi na, tôi nhìn ngn la bùng lên t đng cơ. Nhng ngn la xanh, vàng, đ. Có l bn hiếm khi nhìn thy ngn la xanh, lúc thì bùng lên, khi thì lng xung, trông ging như pháo hoa hay cc quang.

Trong tâm tr
ng bình thản, tôi như đang thưởng thc mt v kch mà trong đó các nhân vt chính là hàng trăm hành khách đang kh đau vì cái chết cn k. Dường như h chết trước khi t thn gi tên h. Lúc đó, tôi li chú ý đến các em bé. Nhng gì đang xy ra và sp xy ra dường như không can h gì đến chúng, chúng vn vô tư, vn nô đùa. Tôi li khi nghĩ: “Hãy đưa tâm mình v trng thái tâm ca mt đa tr”…

Cu
i cùng thì máy bay cũng quay v kp và h cánh khn cp an toàn. Tt c hành khách di chuyn qua ca thoát him và trượt xung máng trượt theo hướng dn. Trượt xung máng trượt là mt tri nghim hoàn toàn mi đi vi tôi. Có l mi người trên máy bay đã ít nht mt ln chơi cu trượt lúc nh, còn tôi chưa bao gi tri nghim điu đó quê nghèo.(Theo thuvienhoasen.org)