Buổi lễ ra mắt sách Hạnh phúc tại tâm biên bản tiếng Anh tại UK