Đức Phật dạy con thế nào?

Nếu tâm không phân biệt, không kỳ thị, không vướng mắc và rộng lớn, thì chúng ta có thể sẵn sàng đón nhận và hóa giải mọi chướng ngại và đau khổ trong cuộc sống một cách an nhiên tự tại.
  • Này La Hầu La (*), con hãy học cách hành xử của ĐẤT.
Dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa, nước ngọt, sữa thơm… hoặc những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu, phân rác…, thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc, tự hào, cũng không oán hờn tủi nhục…
Tại sao? – Tại vì đất là địa đại có dung tích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa.
Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công, oan ức… và những thứ ấy không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau.
  • Này La Hầu La, con hãy học cách ứng xử của NƯỚC.
Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho, đẹp đẽ… hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn, hôi hám…, thì cũng không vì thế mà nước bị vướng mắc, tự hào, hoặc cảm thấy oán hờn hay tủi nhục…
Tại sao? – Tại vì nước là thủy đại có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả những gì đã tiếp nhận.
Nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công, oan ức… và những thứ ấy không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi.
 
  • Này La Hầu La, con hãy học cách ứng xử của GIÓ.
Gió có thể tiếp nhận, thổi đi và chuyển hóa mọi mùi hương…, dù thơm, dù thối mà không bị vướng mắc, tự hào, buồn khổ, hay tủi nhục…
Tại sao? – Tại vì gió là phong đại có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường.
Nếu tâm con có khả năng chuyển hóa và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công và oan ức… mà kẻ khác trút lên con và những thứ ấy không thể làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con.
  • Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của LỬA.
Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái tốt đẹp hay dơ bẩn, xấu xa…, lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường.
Tại sao? – Tại vì lửa là hỏa đại có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hóa tất cả những gì người ta đem tới.
Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả mọi bất công, oan ức… và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn hạnh phúc và bình an trong con.
 
(*): La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật trước khi xuất gia tìm Đạo) và Công chúa Da Du Đà La, gia nhập tăng đoàn khi mới 10 tuổi và trở thành chú Sa di đầu tiên và sau này trở thành Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn.
 
(Trích Mầu nhiệm cuộc sống)