Sống tri ân trong thời Covid

Ân quốc gia xã hội là một trong Tứ trọng ân - bốn ơn nặng mà người Phật tử luôn phải cố gắng đền đáp cho vuông tròn. Chúng ta sống trong một quốc gia, giữa xã hội loài người, đời sống chúng ta được yên ổn, ấm no và hạnh phúc; quốc gia và xã hội đem lại những điều ấy cho chúng ta, chúng ta đã thọ nhận vô vàn ân nghĩa. Trải qua những tháng ngày dịch bệnh, chính phủ cùng tất cả các tầng lớp nhân dân đều đồng lòng để phòng chống dịch bệnh, sự hy sinh, cống hiến của các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, chiến sĩ, tình nguyện viên….. vô cùng đáng trân trọng. Tất cả đang nỗ lực từng giây phút, hy sinh thân mình, hy sinh những lợi ích cá nhân để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, kiến tạo lại sự bình an cho cuộc sống.

Họa sĩ 39 tuổi người Iran - Alireza Pakdel đã vẽ nên những bức tranh đầy ý nghĩa nhân văn tái hiện về những sự hy sinh, cống hiến đó. Vạn pháp là vô thường, dịch bệnh rồi cũng sẽ bị đẩy lùi, những khó khăn rồi cũng sẽ qua đi khi cả nước cùng đồng lòng chung tay chống dịch. Và trên tất cả chúng ta nhận ra một điều: khi con người sống có niềm tin và tình thương yêu, biết hướng về cộng đồng thì tất cả sẽ tạo nên sức mạnh kỳ diệu để không chỉ vượt qua khó khăn, dịch bệnh, mà còn tạo ra những giá trị sống tích cực mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)