Lặng ngắm một cánh hoa

Đời người, có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây.

Đừng cho rằng mình buông không được đối phương, thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi!

Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi, đừng cự tuyệt cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi vẻ bề ngoài, mà hãy trân trọng lấy những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn.

Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ.

Lấy tâm bình an để tiếp nhận mọi việc phát sinh, dùng lòng khoan dung để đối đãi với những người lầm lỗi, thì lo gì cuộc sống này không thanh nhàn, cuộc đời này không nhẹ nhõm!


(Ni Cô Suối Thông)