Video giới thiệu sách "Giác ngộ mỗi ngày" trên chương trình Mỗi ngày một cuốn sách VTV1

Giới thiệu sách "Giác ngộ mỗi ngày" , tác giả: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trên chương trình Mỗi ngày một cuốn sách của VTV1.