Hạnh Phúc Tại Tâm

02/04/2023
Mục đích sống của chúng ta liệu có phải là hạnh phúc? Là con người, ai lại chẳng muốn hạnh phúc, ai lại không mong sống một cuộc đời vô ưu, vô lo. Mỗi người một quan niệm hạnh phúc Nhóm người an ph...
25/03/2023
Đạo Phật là con đường dẫn đến giải thoát giác ngộ. Nói đến sự giải thoát, trong Đạo Phật chúng ta thường hay nghe đến khái niệm ‘không dính mắc’ hay ‘không bám chấp’. Điều đáng buồn là nhiều người hoà...
19/03/2023
Buông bỏ không có nghĩa là buông xuôi, đầu hàng số phận. Buông bỏ cũng không có nghĩa là né tránh, không dám đối diện thử thách. Buông bỏ là chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, vứt bớt những gánh nặng...
12/03/2023
Theo đạo Phật, đặc điểm tính cách của con người có thể được mô tả theo ba cặp phạm trù sau: Tham lam và Đức tin Sân giận và Trí tuệ Vô minh và Cân bằng Trong chúng ta có đầy đủ những phẩm tính này...
07/03/2023
Bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta, dù điều đó là tốt hoặc xấu. Điều đầu tiên chúng ta cần làm khi đón nhận chúng là quan sát. Ta hãy biến ta thành người quan sát. Khi ta trở thành người quan sát thì...
24/02/2023
Tất cả vô minh và giác ngộ đều bắt nguồn từ trong tâm và vạn pháp tồn tại đều sinh khởi từ những hoạt động của tâm cũng giống như những thứ khác nhau xuất hiện từ ống tay áo của nhà ảo thuật. Hoạt độ...
05/02/2023
Tình yêu thương chân chính mang lại sự tự do, không bị ràng buộc bởi những bất an và bản ngã. Tình yêu thương này giúp chúng ta vượt qua mọi nghi ngờ. Bởi vậy, tình yêu thương thực sự không phải là mộ...
22/01/2023
Chúng ta không thể tìm cầu bình an nơi người hay nơi cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể có được bình an trong mảnh đất tâm, trong nội tại của tâm hồn mình. Chúng ta không thể tìm cầu sự bình an ở nơi cuộc...
05/01/2023
Trong khi thiền quán, chúng ta không phải cố gắng dập tắt hay trốn tránh dòng tư tưởng. Suy nghĩ đến rồi lại đi, sinh rồi sẽ diệt, suy nghĩ tích cực hay tiêu cực cũng chẳng thành vấn đề. Hãy cứ để nó...
17/12/2022
Ở đời ai mà chẳng muốn sống an vui. Và đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui. Dĩ nhiên, an vui có nhiều cấp độ, từ bậc thấp, bậc trung đến bậc cao. An vui cao tột là an vui không còn bị...

Trang